Governance

Governance


Patron in Chief:                    Mr. H. K. Chaudhary
 
Patrons:                                 Dr. S. K. Sinha
                                                 Dr. Arabinda Sharma
 
Office In Charge:                  Mr. Sanjay Kaushik
 
Governing Council
 
President:                               Mr. Ravi Kant Yadav (Batch 2009)
Vice President:                      Mr. Mohit Vijarniya (Batch 2011)
Secretary:                               Dr. Manju Khurana (Batch 2008)
Joint Secretary:                    Mr. Naveen Sheoran (2012)
 Advisor:                                  Dr. Pavel Somavat (2003)
 
Members of Alumni Association
  • Mr. Durgesh Kumar Srivastava
  • Mr. Dayal Chandra Sati
  • Mr. P. Dash